PORZĄDKOWANIE I EWIDENCJONOWANIE ZASOBU AKTOWEGO:

 • KONSULTACJE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ AKTOWĄ
 • KLASYFIKACJA I KWALIFIKACJA AKT
 • WYDZIELENIE AKT DO WYBRAKOWANIA
 • FORMATOWANIE JEDNOSTEK AKTOWYCH (PAKOWANIE, OPISYWANIE)
 • SPORZĄDZANIE EWIDENCJI AKTOWEJ DRUKOWANEJ I ELEKTRONICZNEJ
 • PRZEPROWADZENIE TRWAŁEGO NISZCZENIA AKT I MAKULATURY Z CERTYFIKATEM ZNISZCZENIA

ORGANIZOWANIE ARCHIWÓW ZAKŁADOWYCH:

 • SPECJALISTYCZNE DORADZTWO W ZAKRESIE PRZECHOWYWANIA I POSTĘPOWANIA Z ZASOBEM AKTOWYM
 • PROJEKTOWANIE POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH
 • OPRACOWYWANIE NORMATYWÓW KANCELARYJNYCH
 • TRANSLOKACJA ZASOBÓW AKTOWYCH

STAŁA OBSŁUGA ARCHIWÓW ZAKŁADOWYCH:

 • OBSŁUGA ARCHIWÓW PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA
 • PRZEJMOWANIE, EWIDENCJONOWANIE I WYDZIALANIE AKT DO BRAKOWANIA
 • UDOSTĘPNIANIE AKT
 • NADZÓR NAD STANEM FAKTYCZNYM AKT

PRZECHOWYWANIE AKT:

 • SPAKOWANIE DOKUMENTÓW W PUDŁA "JET" (do 6 segr.) LUB "JUMBO" (do 12 segr.)
 • SPORZĄDZENIE ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI PUDEŁ WG. OPISÓW NA GRZBIETACH SEGREGATORÓW LUB INNYCH USTALONYCH KRYTERIÓW
 • TRANSPORT PUDEŁ ARCHIWIZACYJNYCH DO ARCHIWUM
 • PRZECHOWYWANIE W BEZPIECZNYM ARCHIWUM
 • WYPOŻYCZENIA AKT W ORYGINALE NASTĘPNEGO DNIA ROBOCZEGO

Referencje: